Teknik Nyheter Sverige

Försökte ändra mänskligt embryo

Återigen har kinesiska forskare använt en kontroversiell metod på mänskliga embryon.
Återigen har kinesiska forskare använt en kontroversiell metod på mänskliga embryon.

Kinesiska forskare har återigen använt den kontroversiella CRISPR-metoden på ett mänskligt embryo. Syftet var att förändra dess arvsmassa och göra embryot motståndskraftigt mot hiv. Forskningen, som presenteras i Journal of Assisted Reproduction and Genetics, misslyckades dock.

Förra året blev det rabalder när en annan grupp kinesiska forskare manipulerade mänskliga embryon i syfte att förändra en sjukdomsframkallande gen.

I båda försöken förstördes embryona efter bara några dagar, men många forskare hävdar att forskningen är djupt oetiskt eftersom den syftar till att förändra den mänskliga arvsmassan.

Många forskare vill se ett internationellt förbud mot sådan forskning, men i december förra året kom man överens om att tillåta grundforskning på mänskliga embryon. Syftet får dock aldrig vara att implantera dylika embryon i en kvinnas livmoder.

CRISPR-metoden gör det möjligt att förändra arvsmassan på ett mycket precist sätt. Metoden fanns med i spekulationerna till vilka som skulle få förra årets Nobelpris i fysiologi eller medicin alternativt kemi.