Nyheter Sverige

Förslag anonymisera hotade skyttar

Jägare som skyddsjagar varg får ofta utstå hot och trakasserier. Nu föreslås att de anonymiseras. Arkivbild.
Jägare som skyddsjagar varg får ofta utstå hot och trakasserier. Nu föreslås att de anonymiseras. Arkivbild.

Jägare som skyddsskjuter varg kan komma att anonymiseras.– Det förekommer hot och trakasserier och det är ett problem, säger David Bruun, jakt- och viltskadehandläggare på länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Senast var det en eftersöksjägare i Värmland som fick ta emot flera allvarliga hot sedan han på uppdrag av polis ringts in för att avliva en trafikskadad varg. Djuret avlivades med flera skott. Jägaren fick senare bilen vandaliserad och hotades på ett sätt som gjorde att han fick polisbeskydd.

Viltförvaltningsdelegationen inom västlänet förslår i en skrivelse till regeringen att kravet på att uppge personliga uppgifter ska tas bort, uppger lantbrukets affärstidning ATL.

I dag ska den som skjuter varg, björn, järv eller lo omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen i det län jakten bedrivs. I anmälan ska bland annat namn, adress och personnummer uppges och skytten blir därmed offentlig eftersom anmälan kan begäras ut av vem som helst.

Enligt det nya förslaget ska plats, tidpunkt och uppgifter om djuret fortfarande anges men inte uppgifter om skytten. Länsstyrelsen ser inget behov av att dessa rapporteras.

– Då plockar man bort viss risk för hot, säger David Bruun, som själv liksom många av hans kollegor som handlägger skyddsjaktsfrågor även de fått ta emot allvarliga hot.