Utbildning Nyheter Sverige

Förslag: Modersmål på entreprenad

Kommuner och fristående skolor föreslås få ökade möjligheter att hjälpa varandra med modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål – så att eleverna kan få sina behov tillgodosedda. Arkivbild.
Kommuner och fristående skolor föreslås få ökade möjligheter att hjälpa varandra med modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål – så att eleverna kan få sina behov tillgodosedda. Arkivbild.

Bristen på modersmålslärare är stor – något som sätter press på skolorna när antalet nyanlända elever ökar. Därför bör modersmålsundervisning och studiehandledning i modersmål kunna läggas ut på entreprenad, enligt ett utredningsförslag som överlämnades till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) idag.

Det skulle innebära att kommuner och friskolor får möjlighet att utföra undervisning åt varandra. Även fjärrundervisning inom modersmål – via datorer – föreslås kunna läggas ut på entreprenad så att elever får den undervisning och handledning på sitt modersmål som de har rätt till.

Utredningen om modersmålsundervisning är en del av den överenskommelse om insatser med anledning av flyktingkrisen som gjordes mellan regeringen och allianspartierna förra året.