Teknik Nyheter Sverige

Förtidsgamla hamnar oftare på sjukan

Att känna sig gammal kan öka risken för att senare bli inlagd på sjukhus. Arkivbild
Att känna sig gammal kan öka risken för att senare bli inlagd på sjukhus. Arkivbild

Den som känner sig äldre än den egentligen är löper en högre risk att senare hamna på sjukhus. Det visar en studie som följt 10 000 amerikaner mellan åldrarna 24 och 102.

Deltagarna fick i början av studien svara på hur gamla de kände sig. När forskarna sedan följde upp dem kunde de se att de som kände sig äldre än sin riktiga ålder löpte en 10 till 25 procent högre risk att bli inlagda på sjukhus inom 2–10 år.

Analyser visade att sämre psykisk och fysisk hälsa kunde förklara kopplingen mellan upplevd ålder och sjukhusvistelse. Studien publiceras i tidskriften Health Psychology.