Nyheter Sverige

Fall och läkemedel risk för äldre

Läkemedel och fallolyckor utgör de största riskerna för vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården. Arkivbild.
Läkemedel och fallolyckor utgör de största riskerna för vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården. Arkivbild.

Läkemedel och fallolyckor utgör de största riskerna för att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha frågat 316 kommuner och stadsdelar.

"Det vi ser är att läkemedel och fall bedöms som de stora riskområdena för uppkomst av vårdskador. Närmare 90 procent av kommunerna anger dessa områden som ett av de största riskområdena", säger Carina Skoglund, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.