Nyheter Sverige

Fallande bil sågs från oljetanker

Fem personer omkom sedan deras bil kört ner i vattnet från motorvägsbron i Södertälje. Den fallande bilen sågs från ett passerande fartyg.
Fem personer omkom sedan deras bil kört ner i vattnet från motorvägsbron i Södertälje. Den fallande bilen sågs från ett passerande fartyg.

Befälhavaren på oljetankern Tellus uppfattade att ett sjok snö föll ner från motorvägsbron i Södertälje. Men det var i själva verket bilen med det brittiska popbandet Viola Beach och deras manager.

De fem unga männen i bilen dog i olyckan vid tvåtiden natten till lördagen och nu kommer fler detaljer fram kring tragedin.

Efter att ha nämnt "snön" i radiokommunikationen med bropersonalen fick Tellus klartecken att åka vidare och passerade då det sjunkna bilvraket. Men det märkte besättningen inget av, uppger Sjöfartsverkets kommunikationsdirektör Ulrika Ekström för TT:

– Fartyget körde över ungefär fyra minuter senare. Vi vet inte om fartyget och bilen har varit i kontakt med varandra.

Rammade bron

Enligt henne märkte befälhavaren inte något och fartygets maskineri påverkades inte.

Sjöfartsverket har i efterhand talat med besättningen och bropersonalen för att få fram så mycket som möjligt om olycksförloppet.

Övervakningskameror finns vid de två par bommar som olycksbilen forcerade, men de filmar inte och ingen tittade på monitorerna de aktuella sekunderna.

– När bron är uppe är vårt fokus på att se till att fartyget tar sig igenom kanalen, säger Ulrika Ekström.

– Det finns rester av bilen kvar på själva bron, så efter att ha kraschat in där föll bilen ner i kanalen.

Rutinerna följdes

Brodelen kan bara höjas om rödljusen är på och alla bommar fällda.

– Vi öppnar och stänger bron på Trafikverkets uppdrag, de äger bron och sätter upp riktlinjer för hur det ska gå till och vi har följt rutinerna helt och hållet.

Trafikverket kommer att utreda olyckan och se över om broöppningsrutinerna behöver ändras, enligt Ulrika Ekström:

– Det kan inte ha rått något som helst tvivel om att det var broöppning på gång. Andra bilar väntade i en kö som olycksbilen körde förbi.