Nyheter Ekonomi Sverige Sverige-topp

Fartygens utsläpp ökar kring Sverige

Stena Line satsar på att bygga om motorer på redan existerande fartyg så att de kan gå på metanol, ett nytt alternativ bränsle till sjöfart. Metanol är lättare att hantera än naturgas, enligt Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line, här ombord på Stena Germanica. Rederiet, som fått EU-stöd för projektet, räknar med att fartygets motorer ska vara ombyggda så att de kan gå på metanol senaste i oktober i år.
Stena Line satsar på att bygga om motorer på redan existerande fartyg så att de kan gå på metanol, ett nytt alternativ bränsle till sjöfart. Metanol är lättare att hantera än naturgas, enligt Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line, här ombord på Stena Germanica. Rederiet, som fått EU-stöd för projektet, räknar med att fartygets motorer ska vara ombyggda så att de kan gå på metanol senaste i oktober i år.

Utsläppen från sjöfarten i haven kring Sverige ökar och bidrar till övergödning och försurning av Östersjön.Trots att utsläppen lätt kan bromsas görs inte nog för att stoppa dem, enligt Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap.

Samtidigt som utsläpp av växthusgaser generellt har minskat de senaste 20 åren fortsätter utsläppen av kväveoxid i haven runt Sverige att öka, enligt Havsmiljöinstitutet. I Östersjön och Kattegatt är de årliga utsläppen av kväveoxid från sjöfarten mer än dubbelt så stora som de totala landbaserade utsläppen per år.

Kan ställa krav

– Om inte något görs nu kommer sjöfarten att stå för en allt större del av försurningen och övergödning av Östersjön, säger Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Men regelverket för sjöfartens utsläpp är mer tillåtande än för vägtrafiken, menar han.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) sätter riktlinjer för hur mycket fartygen får släppa ut. Men även enskilda företag som köper frakt till sjöss kan ställa krav på hur miljövänlig den är, betonar Kjell Larsson. Diesel är ett vanligt drivmedel för fartyg, men mindre skadligt bränsle som naturgas skulle kunna användas mer. Kväveutsläpp kan också reduceras med 80 procent om fartygen börjar använda katalytisk avgasrening, enligt Larsson.

Dyrare att bygga

Men enligt Irene Fällström, kommunikatör vid Svensk Sjöfart, satsar allt fler svenska redare på mindre miljöfarligt bränsle, även om gamla fartyg inte har samma möjlighet att bygga om utrustningen. På måndag invigs till exempel ett nytt svenskt fartyg i Rotterdam som drivs med naturgas. Jämfört med ett vanligt fartyg kostar det 30 procent mer att bygga, enligt Dick Höglund, finanschef vid Terntank. På fartyget Stena Germanica satsar man i sin tur på att bygga om motorerna så att det kan gå på metanol, berättar Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line.

– Vi ser det som en mindre kostsam investering än naturgas även om inte heller det är helt fossilfritt, säger han.

Hårdare kontroll

För att minska utsläppen kring Östersjön har regeringen i Sverige tillsammans med andra Östersjöländer lämnat in en ansökan till IMO. I den föreslås att utsläpp av kväveoxid från nybyggda fartyg ska minska med 80 procent. I oktober i år ska IMO ta ställning till förslaget.

Sjöfarten släpper ut tonvis av kväveoxid i luften som sedan bidrar till bland annat övergödningen av Östersjön. Nu efterlyser flera Östersjöländer hårdare krav på kväveoxidutsläpp.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset