Nyheter Sverige

Februari – då vobbar Sverige

Enligt en undersökning från Unionen vobbar fyra av tio tjänstemän i privat sektor i stället för att vabba. Arkivbild.
Enligt en undersökning från Unionen vobbar fyra av tio tjänstemän i privat sektor i stället för att vabba. Arkivbild.

Nu är februari, eller vabruari som månaden kallas, åter igen här.Under årets sjukaste månad arbetar många föräldrar när de är hemma med sjukt barn – trots att var tredje helst vill slippa.

Vab-säsongen inleds i oktober och når nu sin topp i februari. Nio av tio tjänstemän i privat sektor har möjlighet att arbeta hemifrån när barnen är sjuka – fyra av tio gör det ofta eller alltid i stället för att vabba. Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av fackförbundet Unionen.

Att vobba, att med bibelhållen lön arbeta hemifrån när barn är sjuka, ser Unionens förbundsordförande Martin Linder som en bra möjlighet för den anställde – så länge det inte upplevs som ett tvång.

– Då är det ett problem. Det gränslösa arbetslivet skapar möjligheter men även press som riskerar slita ut småbarnsföräldrar som redan är trötta och pressade. Att vobba ska ses som en möjlighet, säger Martin Linder.

Vill slippa vobba

Det är dock många som inte vill vobba. Undersökningen, som bygger på svar från 2 046 personer (61 procent av de tillfrågade), visar att mer än var tredje förälder uppger att de helst skulle slippa arbeta när de är hemma med sina krassliga knattar.

– Det som beskrivs som ett tvång eller stressande är när man inte har någon att lämna över sina arbetsuppgifter till, så när man kommer tillbaka till jobbet ligger uppgifterna på hög, säger Martin Linder.

Riktlinjer behövs

Han anser att det måste till en strukturerad diskussion på arbetsplatserna om vad vobbandets möjligheter för med sig och hur det ska skötas.

– Man behöver involvera de anställda på arbetsplatserna och ta fram rutiner och riktlinjer på vad som gäller när man är frånvarande, hur arbetsuppgifterna ska hanteras och att man får avlastning, säger Martin Linder.

Det är viktigt att man inte arbetar gratis.

– När du jobbar ska man ha lön, tar du ut ersättning från Försäkringskassan ska du inte jobba, säger han.