Teknik Nyheter Sverige

Fetma hos mamman ger hög födelsevikt

Övervikt och fetma hos gravida leder till ökad födelsevikt hos barnet. En riskfaktor både vid förlossningen och för barnet senare i livet. Arkivbild.
Övervikt och fetma hos gravida leder till ökad födelsevikt hos barnet. En riskfaktor både vid förlossningen och för barnet senare i livet. Arkivbild.

Övervikt eller fetma och höga blodsockernivåer under graviditeten leder till högre födelsevikt hos barnet, visar ny forskning.En riskfaktor både vid förlossningen och senare i barnets liv.

– Förut har vi vetat att mammans bmi är kopplat till barnets födelsevikt, men vi har inte vetat om det har funnits ett orsakssammanhang eller om det har varit andra saker som ligger och påverkar i bakgrunden, säger Bo Jacobsson, överläkare och professor vid Sahlgrenska akademin.

– Det som är nytt i den här studien är att vi använt genetik för att komma bort från exempelvis socioekonomiska faktorer och livsstil.

Tillsammans med kollegor i sex andra europeiska länder samt Australien, USA och Kanada har forskarna på Sahlgrenska också påvisat att höga blodsockernivåer, även om de inte räknas som ohälsosamma, ger liknande effekt. Högt blodtryck dämpar däremot födelsevikten.

Problem med andningen

Nackdelarna med barn som väger mycket när de föds är flera. Riskerna under födandet tilltar, förlossningsförloppet förlängs och kejsarsnitten ökar.

– Barnet behöver också mer nyföddhetsvård, man blir tvungen att följa barnets blodsocker efteråt, och det uppstår mer andningsstörningar, säger Bo Jacobsson.

– Vi vet också att det finns ett samband mellan barnets födelsevikt och risker för hjärt-kärlsjukdomar och annan allvarlig sjuklighet senare i livet, fortsätter han.

Aldrig för sent

Forskningen bygger på data från 18 studier med drygt 30 000 friska kvinnor, alla av europeisk härkomst, och deras barn. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Jama.

Frågan är hur kvinnor ska förhålla sig till resultaten. Spörsmål kring graviditet och vikt utgör ofta minerad mark.

– Jag tycker inte att man ska ha dåligt samvete för sin vikt, men för de som är motiverade att göra någonting så är det bra att börja tänka på kost, motion och vikt innan man blir gravid. Det har sannolikt påverkan på graviditetsutfallet.

TT: Och för redan gravida?

– Då är det svårare, men det är aldrig för sent. Man ska inte banta under graviditeten, men ändra sitt leverne kan man mycket väl göra.