Utbildning Nyheter Sverige

Fick universitetsjobb på olaglig väg

Åtta anställningar vid Göteborgs universitet har skett på olaglig väg, visar internrevisorns granskning. Arkivbild.
Åtta anställningar vid Göteborgs universitet har skett på olaglig väg, visar internrevisorns granskning. Arkivbild.

Göteborgs universitet har enligt sin egen internrevision anställt åtta medarbetare på olagliga grunder. Sju av tillsättningarna har skett vid Humanistiska fakulteten, skriver Göteborgs-Posten.

Några av personerna anställdes med hänvisning till lagen om anställningsskydd (las) – trots att villkoren inte var uppfyllda. Övriga anställningar har gjorts utan att jobben varit utlysta som de ska.

– Rapporten bekräftar vår bild av en osund förvaltningskultur i förfall, säger Jan Almäng, tidigare verksam vid GU och en av flera forskare som anmälde de misstänkta felaktigheter.

Tillsättningarna som granskats hade anmälts till universitetsdirektören. Inom kort kommer ytterligare en rapport där internrevisorn ger sin syn på ett 90-tal liknande fall som anmälts till Universitetskanslersämbetet.