Sport

Fifa-reformist hoppar av i protest

Domenico Scala hoppar av. Arkivbild
Domenico Scala hoppar av. Arkivbild

Utnämningen av en kvinna till generalsekreterare signalerade att det blåser nya vindar i Internationella fotbollsförbundet efter alla korruptionsskandaler.Då kom ett nytt dråpslag – Domenico Scala, som ledde arbetet med att reformera Fifa, hoppar av i protest efter Fifa-kongressens beslut att ta över kontrollen av nomineringar till oberoende tillsynsorgan.

Det nya förslaget, som antogs med 186 röster för och bara en emot vid kongressen i Mexico City, ger Fifas styrelse befogenhet att utse eller avskeda personer i de oberoende kommittéerna, även de på chefs- eller ordförandenivå.

Scala, schweizisk affärsman, chef för Fifas revisionsverksamhet, spelade en stor roll under sjösättandet av reformer för att undvika nya korruptionsskandaler. Enligt honom underminerar det nya förslaget en effektiv förvaltning av Fifa och stora delar av reformerna.

– Det kommer hädanefter att vara möjligt för styrelsen att hindra utredningar mot enskilda medlemmar när som helst, genom att avfärda kommittémedlemmar eller tysta dem med hot om uppsägning, sade Scala.

– Kommittéerna berövas sin självständighet och riskerar att bli hjälpmedel av dem som de faktiskt skulle övervaka.

Fifa hävdar att Scala missuppfattat det nya beslutet och att kommittéerna kommer att förbli oberoende. Enligt Fifa är förslaget avsett att göra det möjligt för styrelsen att utse nya medlemmar då en ny organisation ska genomföras under loppet av nästa år.