Nyheter Ekonomi Sverige

Finansministern har förtroendet kvar

Finansminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild.
Finansminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har fortsatt förtroende för Skatteverkets ledning trots att ledningen får hård kritik i en färsk revisionsrapport. Bland annat för att ha "brustit i efterlevnad av de grundläggande värderingarna".

– Det är en mycket allvarlig kritik som riktas mot ledningen och jag vill se vilka åtgärder de tänker vidta och hur de tänker stärka förtroendet bland medarbetarna och för Skatteverket hos allmänheten, säger Magdalena Andersson.

I rapporten, gjord av Trafikverkets internrevision på uppdrag av Skatteverket, går revisorerna igenom hur verkets generaldirektör Ingemar Hansson och överdirektör Helena Dyrssen agerade i samband med att SVT:s Uppdrag granskning begärde ut uppgifter om personer som begärt så kallade självrättelser. Självrättelse kan en person göra som haft pengar utomlands, utan att betala skatt för dem, och som nu ville deklarera tillgångarna för att slippa skattetillägg och sanktioner.

Varnade kompis

Dyrssen och Hansson, båda tidigare politiskt tillsatta statssekreterare i den borgerliga regeringen, enades om att Dyrssen skulle ringa till en tidigare kollega för att informera denne om att Uppdrag granskning hade begärt ut uppgifter om honom. Personen ifråga var Frank Belfrage som var kabinettssekreterare (M) hos utrikesminister Carl Bildt fram till regeringsskiftet 2014. Dyrssen har sagt att det kunde "se snyggt ut" att informera Belfrage om att han granskades av journalister.

Revisorernas dom är skarp. I rapporten kommer de fram till att ledningen har "brustit i efterlevnad av de grundläggande värderingarna". Det har skadat "många medarbetares förtroende för högsta ledningen" och påverkat allmänhetens förtroende för verket.

Andersson sätter ingen deadline för hur mycket tid ledningen får på sig för att ta tillbaka förlorad tillit. Och hon har förtroende för Hansson och Dyrssen.

– Den dagen jag inte har förtroende meddelar jag det, säger finansministern som före det att hon blev finansminister var överdirektör på Skatteverket, med Ingemar Hansson som chef.

Skatteverket har efter rapporten gjort upp en lista med åtgärder. Revisionsrapporten lyfts fram, visselblåsarfunktionen ska stärkas, alla chefer ska gå utbildning om vad det innebär att vara statstjänsteman, handlingsplanen mot korruption ska genomföras och verket ska ha "fortsatt offensiv hållning och kommunikation kring skattefusk i utlandet".