Nyheter Sverige

Fler anmälda patientskador i vården

Förra året ökade antalet anmälningar av patienter som ansett sig fått skador i vården med nio procent jämfört med 2014. Arkivbild.
Förra året ökade antalet anmälningar av patienter som ansett sig fått skador i vården med nio procent jämfört med 2014. Arkivbild.

Förra året gjordes 15 700 anmälningar av patienter som ansett sig ha fått skador i vården. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2014.

Patientförsäkringen hanteras av Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). Enligt Löf beror ökningen bland annat på ökad upplysningsskyldighet i den nya patientsäkerhetslagen.

Antalet ersatta skador ökar dock inte i samma takt som anmälningarna.

"Vår tolkning av detta förhållande är i första hand en ökad medvetenhet i samhället om skador i vården samt att vårdgivaren tar sin upplysningsskyldighet på allvar, snarare än att vården blivit osäkrare", säger Pelle Gustafson, chefläkare på Löf, i ett pressmeddelande.

2015 betalades totalt 630 miljoner kronor ut i ersättningar till patienter och efterlevande i Sverige. Flest skador anmäls inom ortopedi, kirurgi och verksamheter med stora operationsvolymer.