Nyheter Världen Sverige

Fler asylsökande ska hälsoundersökas

Landstingen ska få stöd så att fler asylsökande kan hälsoundersökas. Arkivbild.
Landstingen ska få stöd så att fler asylsökande kan hälsoundersökas. Arkivbild.

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att stödja landstingen så att fler hälsoundersökningar av asylsökande kan genomföras. I uppdraget ingår att se över möjligheterna att förenkla och effektivisera hur hälsoundersökningarna genomförs, enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet.

Alla asylsökande ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjudas en hälsoundersökning. År 2014 genomgick 44 procent av de asylsökande en hälsoundersökning och den nuvarande flyktingsituationen gör det ännu svårare för landstingen att hinna med undersökningarna inom rimlig tid.

Undersökningarna syftar bland annat till att tidigt upptäcka akuta sjukdomar och upptäcka behov av smittskyddsåtgärder.