Nyheter Sverige

Fler barn vräktes 2015

Under fjolåret blev 472 barn vräkta, i de flesta fall beroende på att familjens vuxna kommit efter med hyran. Arkivbild.
Under fjolåret blev 472 barn vräkta, i de flesta fall beroende på att familjens vuxna kommit efter med hyran. Arkivbild.

Färre ansökningar om vräkning kom in till Kronofogden förra året, 6 684 stycken mot 7 071 året innan. Samtidigt var antalet genomförda vräkningar lika många som året innan: 2 224.

Antalet barn som berördes av en genomförd vräkning ökade något, från 459 till 472 barn, enligt myndigheten.

Det totala antalet barn som antingen riskerade eller faktiskt blev berörda av en vräkning minskade dock med 20 procent, till 1 581.

"Att behöva uppleva en vräkning är en tragedi för både barnet och familjen. Därför är det viktigt att samhället fortsätter att arbeta för att förverkliga nollvisionen", skriver rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg i en kommentar.

Trenden med ett minskat antal ansökningar har funnits under en lång rad år. Även antalet genomförda vräkningar har också minskat sett på flera års sikt.

Nästan alla vräkningar som berör barn är orsakade av hyresskulder. Den genomsnittliga hyresskulden är 19 700 kronor.