Utbildning Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Fler behandlingsassistenter utbildas

Många av de barn och unga som flytt ensamma till Sverige och tas om hand på boenden är rädda. Behovet av kompentent personal är stort. Arkivbild.
Många av de barn och unga som flytt ensamma till Sverige och tas om hand på boenden är rädda. Behovet av kompentent personal är stort. Arkivbild.

Utbildad personal saknas i omsorgen om ensamkommande flyktingbarn. I ett unikt projekt samarbetar Arbetsförmedlingen och Statens institutionsstyrelse för att snabbt utbilda fler behandlingsassistenter.

Det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som nu anländer till Sverige ställer stora och delvis nya krav på de institutioner som vårdar barn och ungdomar. Många talar inte svenska, och många har varit med om traumatiska upplevelser tidigare i livet.

– De är ofta väldigt rädda när de kommer till oss och har kanske klarat sig själva och levt på gatan sedan de var fyra eller fem år. Då behöver någon kunna förklara varför de är hos oss, säger Gunilla Ejefors Lublin, personaldirektör på Statens institutionsstyrelse (Sis) som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård.

Unikt samarbete

För att tillgodose det behov som finns av kompentent personal på ungdomshemmen har Sis startat ett unikt samarbete med Arbetsförmedlingen. Tanken är att med ett års utbildning och en termins praktik snabbutbilda behandlingsassistenter. Ny personal ska hittas dels bland personer som arbetat som timanställda vikarier för Sis, dels bland arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

– Vi påbörjade det här samarbetet under hösten 2015 och då förstod vi vidden av behovet av behandlingsassistenter och startade ett unikt projekt. Vi kommer att upphandla utbildning för folk som saknar kompetensen för att få fast jobb som behandlingsassistenter eller som är arbetssökande och har ett intresse för socialt arbete, säger Johan Blom, kundansvarig för projektet på Arbetsförmedlingen.

Garanteras fast jobb

Arbetsförmedlingen räknar med att kunna utbilda runt 600 behandlingsassistenter på tre år. Utbildningen klaras av på två terminer och följs av praktik som tillhandahålls av Sis. Den som klarar utbildningen kan i princip räkna med att erbjudas ett fast jobb. Behovet av personer som talar andra språk än svenska är stort och kunskaper i arabiska är en stark merit.

Men 600 behandlingsassistenter täcker knappast det behov som Sis har på sina boenden.

– Skulle vi gå strikt efter våra behov behöver vi rekrytera kanske 800 nya medarbetare. Sedan behöver vi växla in de medarbetare som går på timmar och det är runt 1 000 medarbetare, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Tomas Oneborg/SvD/TT
Skor i hallen på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i södra Stockholm. Arkivbild.