Nyheter Sverige

Fler hjärtinfarkter upptäcks

Fler hjärtinfarkter upptäcks tack vare en ny metod för mätning av blodprov. Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Fler hjärtinfarkter upptäcks tack vare en ny metod för mätning av blodprov. Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Många små hjärtinfarkter som läkarna tidigare kunde missa upptäcks nu genom en relativt ny metod för mätning av blodprov. Det visar en studie av forskare vid universitetssjukhusen i Uppsala och Stockholm.

Resultaten, som publiceras i European Heart Journal, bygger på data över 35 000 patienter från det svenska hjärtinfarktregistret Swedeheart.

Den nya metoden, som idag används på en majoritet av de svenska sjukhusen, innebär att man rutinmäter så kallad högkänslig troponin i proverna. Troponin är ett hjärtmuskelprotein som frisätts i samband med hjärtinfarkt.

Förutom fler diagnosticerade hjärtinfarkter har man också noterat att fler patienter blir inlagda för andra sjukdomar än hjärtinfarkt, exempelvis hjärtmuskelskador.