Nyheter Världen Sverige

Fler kvinnor och barn till Raqqa

Rekryteringen till IS-kontrollerade områden i exempelvis Syrien har förändrats – från att ha fokuserat på unga män som kan kriga handlar det nu i större utsträckning om att locka kvinnor.

– Först, när IS utropade sitt kalifat då var det unga män, krigare, som man sökte. Nu säger man att man ska bygga upp sin stat, och en stat behöver buschaufförer, läkare, lärare och en befolkning. Då har rekryteringen ändrats och man söker kvinnor på ett annat sätt än tidigare, säger Mona Sahlin, nationell samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Män som återvänder till Syrien vill ofta ta med sig kvinna, eller sin familj. Barn kommer sedan in i bilden dels för att hela familjer flyttar till Raqqa, dels för att svenska kvinnor som reser ner föder barn på plats i Syrien.

– Det senaste året har det här med kvinnorna blivit mer och mer uppenbart, säger Sahlin.

När kvinnor och barn återvänder från IS-kontrollerade miljöer behöver svenska myndigheter agera på nytt sätt, poängterar hon: Återvändarna är inte alltid presumtiva terrorister utan kan också vara brottsoffer.

Angered i Göteborg är den stadsdel i Sverige varifrån flest personer åkt till Syrien. Familjeaspekten på IS-rekryteringen syns tydligt i just Angered, enligt Sahlin: Den största gruppen från Angered som vistas i Syrien nu är barn under sex år.