Nyheter Sverige

Fler kvinnor vid fredsförhandlingar

Utrikesminister Margot Wallström anser att kvinnor bidrar med nya perspektiv i fredsprocesser.
Utrikesminister Margot Wallström anser att kvinnor bidrar med nya perspektiv i fredsprocesser.

Kvinnor har lyst med sin frånvaro när det har förhandlats med stridande parter i krigshärdar. Men det vill utrikesminister Margot Wallström ändra på. Nu har Sverige inlett arbetet med ett nätverk för kvinnliga fredsmedlare.

Utrikesminister Margot Wallström har gett Folke Bernadotteakademin uppdraget att bilda ett svenskt nätverk för kvinnliga fredsmäklare som inom två år ska bistå i fredsprocesser. Det hoppas hon bidrar till fler perspektiv.

– Kvinnor tänker inte bara militärt och kommer med andra erfarenheter som ofta är förankrat lokalt. De vet hur verkligheten ser ut i en familj eller i en by, säger Wallström under en pressträff i Rosenbad.

Hon betonar att allmänmänskliga egenskaper som att lyssna, känna in och ha förståelse för andra inte får underskattas i fredsprocesser.

Nedlåtande kvinnosyn

I många konflikområden är kvinnosynen nedlåtande och kvinnornas roll i det offentliga samhället är marginell. Det gör att det ofta saknas tillit när kvinnorna sätter sig vid förhandlingsbordet. Hur skulle kvinnliga fredsmedlare fungera hos talibaner eller extremiströrelsen IS?

– Det är viktigt att komma ner till väldigt konkreta frågor och problem som ska lösas, så att man till sist vinner respekt. Det har inte varit lätt för de kvinnliga fredsmedlare som haft att göra med religiösa extremistgrupper med en nedlåtande syn på kvinnor, säger Wallström.

Inga fredsduvor

Finlands tidigare försvarsminister Elisabeth Rehn, som bland annat har varit FN-sändebud i Bosnien och Hercegovina är med i nätverket. Hon betonar att alla kvinnor inte automatiskt stödjer fredsarbete.

– Alla kvinnor är inte fredsduvor. Det finns många kvinnor som stödjer sina stridande män istället för att tänka på sin familjs framtid. Det är ett verkligt problem, säger hon.

Janerik Henriksson/TT
Finlands tidigare försvarsminister Elisabeth Rehn som bland annat har varit FN-sändebud i Bosnien och Hercegovina är med i nätverket och säger att "alla kvinnor inte är fredsduvor".