Nyheter Sverige

Fler missbrukare ska få läkemedel

Missbrukare ska lättare få tillgång till behandling med läkemedel, enligt nya föreskrifter från Socialstyrelsen.
Missbrukare ska lättare få tillgång till behandling med läkemedel, enligt nya föreskrifter från Socialstyrelsen.

Patienter med allvarliga drogproblem ska lättare få tillgång till läkemedelsbehandling. Även personer som blivit beroende av smärtstillande läkemedel omfattas av Socialstyrelsens nya föreskrifter för vård och stöd vid missbruk och beroende, skriver Läkemedelsvärlden.

Markus Takanen, specialistläkare inom psykiatri, välkomnar de nya föreskrifterna.

– De kommer att ge en ökad flexibilitet när det gäller behandling av patienter som behandlas inom lagen om vård av missbrukare. Tillgängligheten ökar, men det är svårt att säga redan nu exakt vad det kommer att betyda för patienterna, säger han till tidningen.

Läkemedelsassisterad behandling används för att förebygga återfall, förbättra social funktion och minska komplikationer och dödlighet.