Nyheter Ekonomi Sverige

Fler personer ska matchas till jobb

Regeringen tillsätter en bred översyn av hur statens åtagande på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas så effektivt som möjligt.

Bakgrunden är matchningsproblematiken, där arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens.

– De senaste åren har vi haft en situation där vi kombinerar höga vakanstal med hög arbetslöshet. Det är ett hot mot tillväxten, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

En särskild utredare ska nu analysera hur staten och Arbetsförmedlingen bör agera framöver för att det ska vara till nytta såväl för arbetstagare som för arbetsgivare och samhället i stort.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset