Teknik Nyheter Sverige

Fler rapporterade biverkningar

Antalet rapporterade läkemedelsbiverkningar fortsätter att öka. Under 2015 tog Läkemedelsverket emot cirka 8 000 biverkningsrapporter, vilket kan jämföras med cirka 5 500 för fem år sedan.

Av fjolårets rapporter om biverkningar kom cirka 6 300 från sjukvården, en ökning med 16 procent jämfört med 2014, och 1 800 från konsumenter, en ökning med 32 procent jämfört med året innan.

Det räcker med en misstanke om en biverkning för att rapportera och de vanligast rapporterade biverkningarna är sedan tidigare kända, enligt Läkemedelsverket.

Flest biverkningsrapporter från sjukvården ses för substansen warfarin, som förekommer bland annat i preparatet Waran.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset