Nyheter Sverige

Fler självmord ska utredas

Självmorden i Sverige minskar, men inte bland unga. Nu lanserar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett stödmaterial för att fler självmord bland unga ska kunna utredas.

I dag följs merparten av alla fall där unga tagit sitt liv inte upp, eftersom personen inte sökt hjälp inom sjukvården före. De flesta barn och unga kommer dock i kontakt med kommunala verksamheter, som skola eller socialtjänst. Nu kan även dessa instanser, med hjälp av stödmaterialet, göra så kallade händelseanalyser av självmorden.

Förhoppningen är att utredningarna ger kunskap som kan vara värdefull för att förebygga nya självmord.