Nyheter Sverige Sverige-topp

Fler sjuka, men utvecklingen bromsar

Den psykiska ohälsan, framför allt ångest och stress, är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro. Arkivbild.
Den psykiska ohälsan, framför allt ångest och stress, är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro. Arkivbild.

Sjuktalen fortsätter att öka – men i långsammare takt än förut. En orsak är att Försäkringskassan kontrollerar sjukskrivna hårdare.

Ökningen inom sjukfrånvaron fortsätter men tappar samtidigt fart, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

– Det är glädjande att sjukpenningtalet ökar långsammare nu än tidigare, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

En orsak som pekas ut är att myndigheten skärpt arbetet med utredningar och bedömningar. Andelen som granskas vid rehabiliteringskedjans tidsgränser har ökat markant.

Fler nekas

Som en följd är det fler som både nekas sjukpenning och får sin sjukpenning indragen.

– Det här är ett regelverk vi har att följa och som handlar om att hjälpa de individer som behöver hjälp tillbaka i arbete och att göra det i tid. Vi har inte, som jag uppfattar det, fått några direkta reaktioner på detta utan jag tror att samhället i stort vill att vi ska ha en stabil och rimlig sjukfrånvaro och att vi ska sköta vårt jobb, säger Jan Larsson.

Den psykiska ohälsan, framför allt ångest och stress, är fortsatt den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.

– Det är något som måste adresseras på olika håll och kanter. Hälso- och sjukvården måste anstränga sig ytterligare för att på ett bra sätt ta hand om och hjälpa människor med psykisk ohälsa, samtidigt som arbetsgivare måste fundera på om det finns saker i deras arbetsmiljö som gör att människor mår dåligt, säger Jan Larsson.

Männens sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökar för tillfället snabbare än kvinnornas.

Fler måste bidra

För att uppgången i sjukfrånvaron ska kunna brytas måste alla hjälpa till, framhåller Försäkringskassan.

– Försäkringskassans insatser har en begränsad betydelse. Såväl arbetsgivarna som hälso- och sjukvården måste bidra för att utvecklingen långsiktigt och stabilt ska kunna brytas, säger Jan Larsson.

I maj var sjukpenningtalet 10,7 dagar. Regeringens mål är ett sjukpenningtal på 9,0 dagar år 2020. Om detta kommer att vara möjligt att nå analyseras inte i rapporten.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset