Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Flyktinghanteringen utvärderas

Inrikesminister Anders Ygeman (S) anser att regeringen gjorde vad som krävdes under flyktingsituationen i höstas
Inrikesminister Anders Ygeman (S) anser att regeringen gjorde vad som krävdes under flyktingsituationen i höstas

Sveriges hantering av förra höstens flyktingkris ska nu utredas.Regeringen tycker dock att krisen hanterades bra.

– På det stora hela tycker jag att Sverige klarade utmaningen bra, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Regeringen tillsätter ändå en oberoende utredare, förra riksrevisorn Gudrun Antemar. Att en utredning skulle tillsättas under våren utlovades redan i december. Den blir inte en utvärdering av svensk flyktingpolitik. Den kommer inte heller att ta upp regeringens agerande inom EU.

Välkomnar

Moderaternas Johan Forsell välkomnar utredningen och ser den bland annat som en utvärdering av regeringens agerande.

– Vi anser att regeringen agerat senfärdigt, säger han.

På frågan om det finns risk för att det kommer in politik i utredningen, svara utredaren Gudrun Antemar.

– Den risken får man vara medveten om och försöka hålla ifrån sig.

Antemars direktiv innebär att kartlägga händelseförloppet och att analysera regeringens, myndigheternas och kommunernas ansvar och beredskap. Även de civila organisationernas insatser ska analyseras. Utredningen ska därefter se vilka lärdomar som kan dras inför framtida kriser.

– Det går alltid att förbättra sitt agerande, säger inrikesminister Ygeman.

Prognos påverkade

Han tycker ändå att regeringen gjorde vad som krävdes under hösten, då det som mest kom över 10 000 asylsökande per vecka. Totalt sökte 163 000 människor asyl 2015.

Så sent som den 23 juli kom Migrationsverket med en prognos på 74 000 asylsökande.

– Visst påverkade det bilden, säger Ygeman som uppger att regeringen möjligen skulle ha agerat annorlunda om prognosen varit mer korrekt.

Enligt honom står Sverige bättre rustad nu om en ny flyktingkris skulle uppstå, både genom att migrationspolitiken starmats åt och genom att kapaciteten i flyktingmottagningen ökat.

– De åtgärder som framförallt behövs nu är internationella insatser i Medelhavet, säger han.

Beslutet om en utredning presenteras samma dag som riksdagens konstitutionsutskott lägger fram sin granskning av regeringens agerande i olika frågor, bland annat flyktingkrisen. Det var dock mest en slump, enligt Ygeman.

Även riksrevisionen granskar hanteringen av flyktingkrisen.

Maja Suslin/TT
Inrikesminister Anders Ygeman (S) anser att regeringen gjorde vad som krävdes under flyktingsituationen i höstas
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset