Nyheter Sverige

Flyktingkris kan hota regeringen

Statsminister Stefan Löfven pressas på fler åtgärder för att minska flyktingströmmen.Men regeringspartnern Miljöpartiet får svårt att gå längre.Även bland S-toppar finns kritik mot tuffare politik.

Veronica Palm, ordförande för det tunga socialdemokratiska partidistriktet Stockholms stad och suppleant i partiets verkställande utskott håller inte med om att antalet asylsökande måste minskas.

– Vi behöver öka kapaciteten för att kunna ta emot dem som söker skydd, säger Palm till TT.

– Jag tror inte på idén att andra länder blir mer öppna för att vi blir mer slutna.

Besvikna socialdemokrater

Veronica Palm tycker inte att försämringar av utlänningslagen är nödvändiga.

– Frågan är väldigt jobbig för många socialdemokrater, men kanske särskilt i Stockholm där vi har många unga medlemmar och en ganska progressiv, radikal medlemskår. Jag möter väldigt många besvikna partikamrater, säger Palm.

Frågan är nu om de åtgärder regeringen aviserade i tisdags räcker för att få ned flyktingmottagningen till vad som bedöms vara en hållbar nivå. Löfven (S) konstaterar att Sverige tagit emot lite drygt 7 000 asylsökande den senaste veckan, vilket är något mindre än tidigare. Det räcker dock inte, enligt honom, och han utesluter inte fler åtgärder.

– Avsikten är att vi ska få ännu färre att söka asyl i Sverige, säger statsministern.

– Vi har för många under för lång tid. Vi behöver en andningspaus. Det är inget absolut stopp, men vi behöver få ned antalet rejält.

M-krav

Löfven påpekar att det är för tidigt att se effekter av de senast aviserade åtgärderna. De handlar bland annat om att tillfälliga, inte permanenta, uppehållstillstånd ska gälla alla utom kvotflyktingar, att rätt till anhöriginvandring upphävs för en stor grupp flyktingar och att krav på id-handlingar ska gälla även på bussar och tåg till Sverige.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra står fast vid sitt krav att asylsökande som kommer via andra EU-länder ska avvisas direkt vid gränsen.

– Sverige behöver agera här och nu för att möta en ohållbar situation. Nu är det resultatet som räknas och det behöver paus i mottagningen just nu, säger hon.

Kinberg Batra vill ha förhandlingar med regeringen nu och tolkar Löfven som om att han är öppen för det.

Svårt för regeringen

Det kan dock bli svårt för regeringen att gå längre än vad den redan gjort. Inom Miljöpartiet finns tuff intern kritik mot de förslag regeringen lagt fram. De innebär att svensk flyktingmottagning anpassas till den miniminivå som finns i EU-rätten.

– Det klart, om man lägger sig på lägstanivån, så är det väldigt svårt att se hur man skulle kunna ta steg under den nivån, säger språkröret Gustav Fridolin.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson säger till Dagens Nyheter att "det vore att gå över en gräns som är omöjlig att gå över" att acceptera Moderaternas förslag.