Nyheter Världen Sverige

Flyktingkrisen är inte över

Migrationsverket och generaldirektören Anders Danielsson beräknar att som mest 140 000 asylsökande kommer till Sverige i år. Men osäkerheten är mycket stor.
Migrationsverket och generaldirektören Anders Danielsson beräknar att som mest 140 000 asylsökande kommer till Sverige i år. Men osäkerheten är mycket stor.

Nya osäkra prognoser visar att upp till 140 000 asylsökande kan komma i år.Migrationsminister Morgan Johansson (S) vill styra mot hälften, 70 000.Då krävs ytterligare åtstramning av asylpolitiken.

Efter Migrationsverkets nya prognos konstaterar både Morgan Johansson och Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson att flyktingkrisen inte är över. Trycket på EU väntas bli större i år än förra året. Även om utökade gränskontroller gör det svårare att ta sig via Turkiet in i EU, så finns redan 600 000 människor på flykt i Europa som ännu inte blivit registrerade som asylsökande.

Hur många som kommer att söka sig till Sverige är högst osäkert.

På gränsen

Migrationsverket har i sin rapport tre olika alternativ. Men inget av dem anses mer troligt än de andra. För att kunna planera verksamheten utgår dock Migrationsverket från 100 000 asylsökande, varav 18 000 ensamkommande barn. Det är på gränsen av vad Sverige klarar av, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Vi måste styra mot det lägre scenariot och helst under det, säger han.

Migrationsverkets lägsta alternativ innebär 70 000 asylsökanden. Men för att nå dit krävs inte bara att de åtgärder regeringen genomfört eller aviserat verkligen blir av. Det bygger på att politiken stramas åt ytterligare.

– Vi kommer inte att försätta Sverige i den situation som vi befann oss i under hösten. Om siffrorna ökar igen och situationen inte är hanterlig för oss, då behöver vi vidta ytterligare åtgärder, säger Johansson.

Id-koll kvar

De omstridda id-kontrollerna kommer att vara kvar, om så behövs också längre än till sommaren, som beslutet är nu.

Migrationsverkets högsta alternativ innebär 140 000 asylsökande, varav 27 000 ensamkommande barn. Det är nivåer Sverige inte klarar av, enligt Johansson.

Verkets kostnader för migrationspolitiken bedöms hamna på nästan 60 miljarder kronor 2016. Regeringen kommer i så fall att få skjuta till nästan 30 miljarder kronor jämfört med anslagen i budgetpropositionen. Pengar som lånas upp och tas från biståndet.

Brist på boende

Ett stort problem är bristen på boende. Migrationsverket varnar för att man inte klarar 140 000 nya asylsökande.

– Vi kan inte skaffa boenden och är redan ansträngda. Vi har redan 23 000 människor som på kort sikt behöver ett nytt boende, säger generaldirektör Anders Danielsson.

– Man måste börja bygga. Campingstugorna är slut och marknaden är mättad. Det är fullt.

Migrationsverket varnar också för en annan stor utmaning när det gäller bostäder. Cirka 160 000 personer som får asyl och deras anhöriga behöver bostäder i kommunerna de kommande två åren. Dessutom är en tredjedel av de 180 000 som idag är inskrivna i asylsystemet barn som behöver skolplats.

Janerik Henriksson/TT
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) säger att regeringen måste styra mot att det kommer högst 70 000 asylsökande i år, hälften av det som Migrationsverket anger i sitt högsta asylscenario.