Nyheter Världen Sverige

Flyktingkrisen problem för vården

Polis övervakar kön av ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö i november förra året. Arkivbild.
Polis övervakar kön av ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö i november förra året. Arkivbild.

Det stora antalet asylsökande har inneburit stora påfrestningar för landstingen, enligt två nya rapporter från Socialstyrelsen. Ett problemområde är brist på tolkar och kvalitetsbrister vid tolkning.

Primärvården, tandvården och psykiatrin har varit särskilt utsatta, enligt rapporterna.

"Överlag har landstingen klarat att bemöta situationen genom olika åtgärder, men de regionala skillnaderna är stora", säger utredaren Viktoria Svensson i ett pressmeddelande.

– Det här är ett väldigt bra underlag för att kunna ta fram åtgärder för att underlätta för hälso- och sjukvården och se till att man klarar sitt uppdrag, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till TT och nämner de statliga miljardtillskotten till landstingen som börjar betalas ut nästa år.

– Det kommer att underlätta en hel del, säger han.

Språksvårigheter, brist på tolkar och brister i kvalitet vid tolkning pekas ut som ett stort problem i en enkät som Dagens Medicin har gjort. Sjuksköterskan Evelyn Warburton säger till tidningen att det bland annat ofta hörs andra personer i bakgrunden när tolkning sker per telefon.

– Så ska det absolut inte vara. Det har med sekretessen att göra, säger hon till Dagens Medicin.

Regeringen håller på att se över vad man kan göra åt tolksituationen, som även berör andra myndigheter.

– Vi tror att vi skulle vara hjälpta av att man tar ett helhetsgrepp kring tolkfrågan. Det är en lång rad offentlig verksamhet som har behov av tolkar, säger Gabriel Wikström.