Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Flyktingprognosen halveras

Migrationsverket räknar med att mellan 30 000 och 50 000 asylsökande tar sig till Sverige i år. Arkivbild.
Migrationsverket räknar med att mellan 30 000 och 50 000 asylsökande tar sig till Sverige i år. Arkivbild.

Migrationsverket räknar med att 34 500 asylsökande tar sig till Sverige i år. Det är betydligt färre än i den förra prognosen, då myndigheten räknade med 60 000 personer. EU:s överenskommelse med Turkiet och hårdare gränsbevakning är huvudanledningarna till sänkningen.

Migrationsverket presenterade också ett högsta och ett lägsta scenario, 50 000 respektive 30 000 asylsökande. Men prognosen är inte huggen i sten enligt Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

– Skulle avtalet mellan EU och Turkiet upphöra så vet man inte vilka beslut som fattas i Turkiet och trycket blir kanske åter stort mot Grekland. Vi skriver detta som en anmärkning och sedan har vi brexit, det visar lite hur osäker och oberäknelig världen är för närvarande, säger han.

Flyktingkrisen fortsätter

En striktare asylpolitik både i Sverige och i övriga Europa anges också som anledning till att prognosen halveras.

"Regeringen har gjort och fortsätter att göra vad som krävs för att klara mottagande och etablering i Sverige, upprätthålla reglerad invandring och värna asylrätten. Nu måste vi se till att alla kan börja jobba och bidra till samhällsbygget", skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett mejl till TT.

Johan Forssell, moderaternas migrationspolitiska talesperson, menar att flyktingkrisens utmaningar bara har börjat.

– Flyktingkrisen är inte över. Det är naivt att tro att allting nu är frid och fröjd och att vi kan återgå till vad som gällde tidigare. Den här utmaningen har bara börjat. Det behövs en långsiktigt hållbar politik med regler som inte avviker för mycket från länder i vår omvärld, säger han.

"Människorna försvinner inte"

Migrationsverket räknar med att 3 000 ensamkommande barn kommer att ta sig till Sverige i år, i april räknade de med 7 000.

– Det är en konsekvens av det batteri av signalpolitiska åtgärder som EU har presenterat. Barn i behov av skydd avstår från att söka skydd i Europa. De här människorna försvinner inte utan finns i flyktingläger i krigets närområde, säger Ola Mattsson, programchef vid Rädda Barnen.

Antalet asylsökande i år har legat stadigt runt 2 000 personer i månaden och totalt hade 15 488 personer sökt asyl i Sverige i slutet av juni. Migrationsverket beräknar att den takten kommer att hålla året ut och tror inte att det som tidigare år kommer att anlända ett större antal asylsökande under hösten.

Förra året sökte drygt 160 000 människor asyl i Sverige.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset