Nyheter Sverige Sverige-topp

FN-kritik för brister i jämställdhet

En feministisk regering i all ära – nu får Sverige en del kritik på området för jämställdhet. Arkivbild.
En feministisk regering i all ära – nu får Sverige en del kritik på området för jämställdhet. Arkivbild.

En feministisk regering i all ära – nu får Sverige en del kritik på området för jämställdhet. FN:s granskningskommitté för kvinnokonventionen, som granskat Sveriges arbete på området, ger visserligen ett generellt positivt utlåtande. Men när det kommer till den könssegregerade arbetsmarknaden, mäns våld mot kvinnor och brister i styrningen av jämställdhetsarbetet får Sverige kritik, enligt regeringens hemsida.

Kommittén lämnar ifrån sig en rad rekommendationer – bland annat bör Sverige att så snart som möjligt anta en strategi mot våld mot kvinnor. Det låga anmälningstalet bland våldsutsatta kvinnor och bristen på fällande domar för våldsutövare bör undersökas närmare, tycker kommittén. Dessutom rekommenderas Sverige att inrätta en särskild jämställdhetsmyndighet.