Nyheter Sverige

FN-panelen om sitt beslut

Christophe Peschoux, sekreterare för FN-panelen UNWGAD, berättar att det är mycket ovanligt att panelen är oense.
Christophe Peschoux, sekreterare för FN-panelen UNWGAD, berättar att det är mycket ovanligt att panelen är oense.

FN-panelen UNWGAD:s sekreterare Christophe Peschoux säger att det är mycket ovanligt att panelen är oense, som i fallet med Julian Assange.

– Men detta är inget entydigt fall och det har tagit två år att komma till denna slutsats. Kanske borde man ha gjort en distinktion mellan frihetsberövande och frihetsbegränsande. Man kanske ska säga att det är ett indirekt frihetsberövande, säger han till Svenska Dagbladet.

Av de fem medlemmarna i panelen deltog inte en i beslutet eftersom hon, precis som Assange, är från Australien. En av de andra reserverade sig mot beslutet.

Peschoux säger att panelen inte är någon domstol och att deras beslut inte är något rättsligt avgörande.

– Det är juridiskt bindande på så sätt att det baseras på internationella regler om mänskliga rättigheter som ratificerats av länder.

Såväl Sverige som Storbritannien har ifrågasatt panelens beslut.

– Jag kan bara uttrycka min besvikelse över att stater inte tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter på större allvar, säger Christophe Peschoux.