Nyheter Ekonomi Sverige Sverige-topp

Folkmotion ska stärka demokratin

Olle Wästberg. Arkivbild.
Olle Wästberg. Arkivbild.

Även de som inte är politiker bör kunna lägga fram förslag i riksdag och kommunfullmäktige om de har en procent av de röstberättigande med sig.

Det är ett av förslagen som regeringens demokratiutredare lägger fram för att stärka medborgarnas engagemang och inflytande mellan valen.

– Vi tar många små steg för större mellanvalsinflytande, säger utredaren Olle Wästberg.

Förslaget på en folkmotion är hämtat från Finland. Tanken är att medborgare via en demokratiportal på internet ska kunna lägga förslag man vill ha behandlade i riksdagen. Får förslaget stöd från minst en procent av de röstberättigade ska det behandlas i riksdagen eller i kommunfullmäktige som andra motioner.

Wästberg efterlyser också en kulturrevolution i partierna. De måste, enligt honom, öka representationen av kvinnor, utrikesfödda, funktionshindrade och unga, samt se till att vara mer fysiskt närvarande i lokalsamhället.

– Partierna tycks i stort sett vara frånvarande i de så kallade utanförskapsområdena, säger Wästberg.

Han vill även se en bred översyn av partistödet och pekar på att stödet som i stora delar är tänkt att användas för lokalt politiskt arbete nu i mycket hög grad slussas till partikanslier kring partiledarna.