Nyheter Ekonomi Världen

Forskare: Brexit kan ge stärkt Nato

Britterna har sagt sitt. Framöver kan vi vänta oss ett EU utan Storbritannien. Ett svagare EU kan innebära ett starkare Nato, spår Malena Britz, universitetslektor vid Försvarshögskolan.
Britterna har sagt sitt. Framöver kan vi vänta oss ett EU utan Storbritannien. Ett svagare EU kan innebära ett starkare Nato, spår Malena Britz, universitetslektor vid Försvarshögskolan.

Ett brittiskt utträde ur EU innebär troligtvis att mer av den europeiska militära kapaciteten flyttar till Nato, spår Malena Britz vid Försvarshögskolan.Hon tror dock inte att en eventuell brexit skulle få några omvälvande säkerhetspolitiska följder.

Vilka konsekvenser brexit får för de inblandade parterna kan ännu ingen säga, men farhågorna är många. Ett försvagat EU å ena sidan. Ett försvagat Storbritannien å andra.

Ryssland har inte velat se en geopolitisk ordning där EU är en viktig aktör och gläds därför av tanken på brexit, enligt statsvetaren Malena Britz, universitetslektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Starkare Nato

När det gäller försvars- och säkerhetspolitiska aspekter tror hon framförallt att ett brittiskt EU-utträde skulle kunna leda till ett starkare Nato.

– Mest sannolikt är att de försvars- och säkerhetspolitiska frågorna minskar i EU och att Nato på så sätt blir en än viktigare aktör, och att det transatlantiska säkerhetsarbetet stärks på bekostnad av det rent europeiska, säger Malena Britz.

Det i sig kan bli en viktig fråga för exempelvis Sverige som inte är medlem i Nato, hävdar hon.

Ekonomiska konsekvenser

Britz tror inte att ett brittiskt EU-utträde skulle få några omvälvande säkerhetspolitiska konsekvenser, men konstaterar att brexit är en stor utmaning för den europeiska politiska ordningen – och där är säkerhetspolitiken en del.

De ekonomiska konsekvenserna av brexit kommer också att få stor betydelse. Flera år av ekonomiska åtstramningar har satt sina spår i Europa.

– De västeuropeiska ländernas försvarsmakter är väldigt pressade ekonomiskt. Om ett av de viktigaste länderna (Storbritannien) får ännu sämre ekonomi kommer det att påverka deras möjlighet att delta i internationella insatser, säger Malena Britz.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset