Teknik Nyheter Sverige

Forskare: Självmorden kan minskas

Frågor om självmord och självmordsförsök berör inte bara psykiatrin, skriver suicidforskare och andra experter på DN:s debattsida. Arkivbild.
Frågor om självmord och självmordsförsök berör inte bara psykiatrin, skriver suicidforskare och andra experter på DN:s debattsida. Arkivbild.

Antalet självmord kan med rätt insatser och systematiskt arbete minskas väsentligt, skriver en grupp forskare och debattörer på Dagens Nyheters debattsida.

Artikelförfattarna pekar på att åtta av tio personer haft kontakt med vården tre månader innan de tagit sitt liv. Lika ofta med primärvård, sjukhus eller andra specialister som med psykiatrin.

"Problemet är så pass omfattande att det inte kan reduceras ner till något som bara berör psykiatrin", skriver bland andra suicidforskaren Jan Beskow på Göteborgs universitet och professor Danuta Wasserman på Nationellt centrum för suicidprevention vid Karolinska institutet.

De föreslår bland annat att en "nationell aktör" ska ansvara för sådant som kunskapsspridning om självmord och förebyggande arbete inom hälsovården och socialtjänsten. Ett annat förslag är att en utomstående expertgrupp ska göra fördjupade händelseanalyser i fall av självmord eller självmordsförsök som bedöms kunna tillföra ny kunskap.

"I dessa analyser ska närstående erbjudas möjlighet att delta. Deras betydelse i sammanhanget kan inte nog understrykas", skriver artikelförfattarna i DN.