Utbildning Nyheter Sverige

Forskare: Testa familjehemsplacerade

Forskare föreslår på Svenska Dagbladets debattsida en rad åtgärder för familjehemsplacerade barn. Arkivbild.
Forskare föreslår på Svenska Dagbladets debattsida en rad åtgärder för familjehemsplacerade barn. Arkivbild.

Barn som familjehemsplaceras presterar sämre i skolan än andra barn. Därför vill två professorer som skrivit en rapport för Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) att barnen får göra tester i läsning och räkning för att få underlag så att insatser kan sättas in.

Det skriver forskarna på Svenska Dagbladets debattsida. De vill också att alla placerade barn erbjuds en hälsokontroll, rätt till stöd även efter 18-årsdagen och att föräldrar erbjuds rätt till hjälp och stöd så att barnen kan komma hem igen.