Nyheter Sverige

Forskarfynd förändrar bilden av lav

Varglav, Letharia vulpina. Nya rön tyder på att det kan vara den tills nu okända svampen Cyphobasidiales i laven som producerar det giftiga ämnet vulpinsyra.
Varglav, Letharia vulpina. Nya rön tyder på att det kan vara den tills nu okända svampen Cyphobasidiales i laven som producerar det giftiga ämnet vulpinsyra.

Forskare från bland annat Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har funnit en hittills okänd svamp i lavar. Fyndet innebär att definitionen av en lav får skrivas om. För hittills har lavar beskrivits som en symbios mellan svamp och alg eller bakterie. Men laven har ännu en svampkomponent: en basidiesvamp som ligger i det yttersta lagret av lavbålen.

"Vi har tagit ett steg närmare i förståelsen om en av de äldsta kända symbioserna, lavar. Det öppnar för många nya spännande frågor kring symbiosens roll för livet på jorden", säger professor Göran Thor vid SLU i ett pressmeddelande.

Forskarna kom den nya basidiesvampen, som fått namnet Cyphobasidiales, på spåret när de undersökte varför lavarnas talltagel och olivtalltagel är så olika trots att de består av samma svamp och alg.

Resultaten av de svenska, österrikiska och amerikanska forskarnas studie publiceras i det kommande numret av Science.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset