Teknik Utbildning Nyheter Sverige

"Forskningsbas för lärarområdet"

Lärarområdet behöver en egen forskningsbas för att ge eleverna den skola de behöver, skriver företrädare på DN:s debattsida. Arkivbild.
Lärarområdet behöver en egen forskningsbas för att ge eleverna den skola de behöver, skriver företrädare på DN:s debattsida. Arkivbild.

Lärarområdet behöver en egen forskningsbas, speciellt för praktiknära forskning, för att lärare och skolledare ska kunna handskas med yrkets dagliga utmaningar. Det skriver företrädare för Skolforskningsinstitutet, Lärarförbundet, Sveriges skolledarförbund och Sveriges kommuner och landsting på DN Debatt.

Det kan leda till att professionernas och disciplinernas frågor styr utvecklingen, "inte politiska beslut och massmediala dagsländor".

För att eleverna ska få den skola de behöver krävs struktur och medel för en långsiktig uppbyggnad av en professionsfakultet med fort- och specialistutbildning och fakultetsledning, skriver debattörerna.