Teknik Nöje Utbildning

Forskningspris till Siv Strömquist

Lars Salvius-priset på 100 000 kronor tilldelas i år Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet.

I motiveringen skriver juryn att Strömquist "förmedlar sin djupa kunskap om språkfrågor till en bred allmänhet på ett intresseväckande och elegant sätt. Hon har på ett kommunikativt sätt lärt oss att kommunicera".

Siv Strömquist har bland annat gett ut "Konsten att tala och skriva", "Skiljeteckensboken" och "Uppsatshandboken".

Lars Salvius-föreningen, uppkallad efter 1700-talets boktryckare med samma namn, prisar årligen insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.