Nöje Film

Fortsatt 15-årsgräns på Ostenfilm

Suzanne Osten. Arkivbild.
Suzanne Osten. Arkivbild.

De många turerna kring Suzanne Ostens film "Flickan mamman och demonerna" är långt ifrån avslutade.

Den 22 april beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd i ärendet om den omstridda filmen. Nu driver Statens medieråd ärendet vidare. Man överklagar kammarrättens beslut och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i kammarrätten.

Det innebär att filmens åldergräns även fortsättningsvis är 15 år. Den gränsen gäller till dess att ärendet är helt avslutat. Tills vidare får alltså personer under 15 år inte se filmen.