Nöje Film

Fortsatt hård debatt om filmpolitik

Filmpolitiken var uppe för debatt i riksdagen på torsdagen. Arkivbild.
Filmpolitiken var uppe för debatt i riksdagen på torsdagen. Arkivbild.

Läget framstår som alltmer låst i frågan om regeringens nya filmpolitik. Det var intrycket när partierna sent på torsdagen debatterade i riksdagen.

På torsdagseftermiddagen var filmpolitiken uppe för debatt i riksdagen, där man diskuterade regeringens proposition utifrån kulturutskottets betänkande från den 24 maj. Kulturutskottet ställde sig bakom regeringens nya filmpolitiska mål, men presenterade samtidigt sju tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen om att göra om.

Men konkreta svar från regeringens håll uteblev under torsdagens debatt.

– Jag har full respekt för de tillkännagivanden som lämnats. Men först behöver de bli beslutna om i denna kammare, sedan kommer jag att återkomma med förslag på hur dessa kan behandlas, sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Det var ett uttalande hon kom att upprepa vid flera tillfällen.

"Ska tillgodoses"

Det svaret var inte allianspartierna nöjda med. Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande, var en av dem som gav kulturministern kritik.

– Kultur- och demokratiministern har upprepade gånger sagt att man kommer omhänderta tillkännandegivandena. Riksdagens beslut ska inte omhändertas, de ska tillgodoses. Det är en väsentlig skillnad, sade Olof Lavesson.

Kulturutskottets kritik gäller bland annat finansieringen av filmpolitiken, inklusive den hett omdebatterade höjningen av momsen på biobiljetter från sex till 25 procent. Man vill också att regeringen ska utreda Svenska Filminstitutets roll och framtida organisation, samt att en ny filmutredning ska tillsättas.

Uppskjuten omröstning

Gunilla Carlsson (S), gruppledare och vice ordförande för kulturutskottet, anser dock att en ny utredning skulle skapa större osäkerhet i filmbranschen.

– Frågan har utretts under en lång tid. Låt nu den nya filmpolitiken få träda i kraft, sa Gunilla Carlsson.

Många ärenden behandlades under dagen i kammaren, vilket innebar att debatten om filmpolitiken inte kom igång innan voteringen. Nästa voteringstillfälle sker onsdag den 15 juni.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset