Teknik Nyheter Sverige

Frödiet räddade fåglarna

Primitiva fåglar och små rovdinosaurier levde sida vid sida under en stor del av dinosauriernas era. Men bara fåglarna överlevde katastrofen för 66 miljoner år sedan.
Primitiva fåglar och små rovdinosaurier levde sida vid sida under en stor del av dinosauriernas era. Men bara fåglarna överlevde katastrofen för 66 miljoner år sedan.

Varför utplånades alla dinosaurier medan deras ättlingar fåglarna överlevde katastrofen för 66 miljoner år sedan?Svar: fåglarna kan ha klarat sig tack vare sin förmåga att äta frön.

Det hävdar kanadensiska forskare i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Forskarna, som har letts av paleontologen Derek Larson, har analyserat de så kallade maniraptorernas utveckling i västra Nordamerika under de sista 18 årmiljonerna av dinosauriernas era.

Maniraptorerna omfattar alla små rovdinosaurier, den grupp som fåglarna utvecklades från.

Tänder ger svaret

Larson och hans kollegor har granskat över 3 000 fossila tänder. De konstaterar att maniraptorerna var artrika och mångformiga ända upp till det ögonblick då jorden kolliderade med en främmande himlakropp för 66 miljoner år sedan. Därefter finns inga spår kvar efter dem.

Detta har länge varit lite av en gåta. Varför dog samtliga små rovdinosaurier ut, medan deras evolutionära avkomma, fåglarna, överlevde?

Enligt forskarna ger tänderna ett möjligt svar. Alla rovdinosaurier levde på kött, medan vissa fåglar vid den här tidpunkten hade utvecklat en tandlös näbb och gått över till att äta frön.

Frön var räddningen

I efterdyningarna av den katastrofala kollisionen kan detta ha varit avgörande. Alla köttätare var bundna till bytesdjur som i sin tur, i de flesta fall, var bundna vid näringskedjor som baserades på levande växter. Sådana var sannolikt mycket sällsynta omedelbart efter katastrofen. Resultatet blev svält.

Frön däremot, kan bevaras under långa perioder, och fanns troligen tillgängliga ända fram tills ekosystemen börjat återhämta sig igen. De fröätande fåglarna bör med andra ord ha klarat sig igenom flaskhalsen.

Forskarna misstänker att den sista gemensamma anmodern till dagens fåglar var en fröätare med en tandlös näbb.