Nyheter Världen

Frankrike ratificerar klimatavtal

President François Hollande vid en ceremoni i Élyséepalatset i Paris under ratificeringen av klimatavtalet.
President François Hollande vid en ceremoni i Élyséepalatset i Paris under ratificeringen av klimatavtalet.

Frankrike blir världens första industrialiserade land som ratificerar klimatavtalet som nåddes i december i fjol, när Frankrike stod värd för det internationella klimattoppmötet. Avtalet ingicks mellan 175 länder, och börjar gälla när det ratificerats av minst 55 länder som står för minst 55 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Landets president François Hollande uppmanar övriga EU-länder att följa i Frankrikes spår innan årets slut.

Klimatavtalet, som undertecknades i FN:s generalförsamling i slutet av april, innebär bland annat att länderna förbinder sig att begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius jämfört med förindustriell tid, och att världens utvecklade länder ska bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från år 2020, när avtalet ska träda i kraft.