Utbildning Nyheter Sverige Sverige-topp

Fyra av fem lärare har lärarleg

Åtta av tio lärare i grundskolan är legitimerade för sin tjänst, visar nya siffror. Arkivbild.
Åtta av tio lärare i grundskolan är legitimerade för sin tjänst, visar nya siffror. Arkivbild.

Nästan fyra av fem, eller 79 procent, av alla lärare i grundskolan är behöriga och har lärarlegitimation, visar färska siffror från Skolverket.Det innebär att behörighetsläget fortsätter att förbättras. Men skillnaderna mellan kommunerna är fortfarande stora.

Av grundskolans närmare 82 000 lärare är 65 000 – eller 79 procent – behöriga och legitimerade i minst ett av sina undervisningsämnen. Omräknat till heltidstjänster är andelen legitimerade nästan 73 procent.

För ett år sedan var andelen behöriga grundskollärare 68 procent. I höstas hade andelen stigit till 78 procent. Nu har läget alltså förbättrats ytterligare något.

I gymnasieskolan har utvecklingen varit ungefär densamma: Från 69 procent behöriga från ett år sedan till knappt 80 nu i år. I statistiken ingår alla lärare som fått lärarlegitimation till och med den 5 februari i år.

Jobbat undan

Det finns ett par förklaringar till förbättringen. En är att Skolverket vid det här laget betat av de stora högarna av ansökningar om legitimation. Fler lärare har alltså det nödvändiga pappret på sin kompetens. Sannolikt har också många arbetsgivare pusslat så att rätt lärare hamnar på rätt plats efter behörighet.

Vad som händer de närmaste åren återstår att se. Siffrorna visar bara läget så som det var i höstas, påpekar enhetschef Christina Sandström vid Skolverket. Prognoserna talar fortfarande om en stor lärarbrist, och med den stora flyktingtillströmningen ökar lärarbehovet ytterligare.

– Belastningen ökar på skolan. Men det är inte säkert att behörighetsläget förändras. Det återstår att se om varje lärare får fler elever att ansvara för, eller om man skapar många nya klasser där man sätter in nya lärare, säger Christina Sandström.

Lägre i friskolor

Skolverkets statistik visar också att det fortfarande finns en tydlig skillnad i behörighetsgrad beroende på var lärarna arbetar. I de kommunala grundskolorna är 81 procent av lärarna behöriga, i de fristående grundskolorna 60 procent. Det finns också fortsatt stora geografiska skillnader. I Bjurholm är 96 procent av grundskollärarna legitimerade, i Norberg endast 55 procent.

Behörigheten varierar också beroende på ämnen. I grundskolan har matematik och svenska den högsta andelen behöriga lärare, medan spanska och hem- och konsumentkunskap har den lägsta andelen.