Nyheter Sverige

Fyra landsting tar över regionalt

Landstingen i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland och Uppsala får nästa år ta över ansvaret för regional utveckling och tillväxt från länsstyrelserna hemmavid, enligt ett förslag i en lagrådsremiss från regeringen.

De fyra följer därmed efter nio andra landsting och en kommun (Gotland) som redan har fått axla det ansvaret istället för länsstyrelserna.

Förslaget innebär bland annat att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse byter namn till regionfullmäktige och regionstyrelse.