Utbildning Nyheter Sverige Sverige-topp

"Gör språk obligatoriskt i skolan"

Lärarnas Riksförbund föreslår att moderna språk blir obligatoriskt i högstadiet och ska erbjudas redan från årskurs fyra. Arkivbild.
Lärarnas Riksförbund föreslår att moderna språk blir obligatoriskt i högstadiet och ska erbjudas redan från årskurs fyra. Arkivbild.

Andelen elever som läser moderna språk i skolan minskar. Dessutom möts en stor lärarbrist av mycket få som utbildar sig till språklärare. Därför föreslår nu Lärarnas Riksförbund en rad förändringar för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt.

"Om Sverige ska vara konkurrenskraftigt och om företagen ska växa, så räcker det inte med enbart engelska", skriver Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, på DN Debatt.

Allt fler väljer bort att läsa tyska, franska och engelska i högstadiet och i gymnasiet.

Bo Jansson skriver vidare att moderna språk behövs på den svenska arbetsmarknaden när företagen blir allt mer internationella och Sveriges ekonomi allt mer exportberoende.

I en rapport från lärarnas Riksförbund redovisas att över 60 procent av 750 tillfrågade lärare i moderna språk har övervägt att lämna yrket de senaste tre åren. I gruppen finns ett stort missnöje med lön, fortbildning och arbetsbelastning.

Och framtidens stora brist på lärare i moderna språk möts av ett mycket lågt söktryck på utbildningarna. Därför föreslår nu Lärarnas Riksförbund att moderna språk ska göras obligatoriskt i högstadiet och erbjudas redan från årskurs fyra. De föreslår också att språklärarnas löner ska ses över och att de garanteras fortbildning för att få fler att stanna i yrket.