Utbildning Nyheter Sverige

Göteborgsskola riskerar vite

Sandeklevsskolan i Göteborg har så stora brister att Skolinspektionen hotar med vite. Kommunen måste betala en halv miljon kronor om problemen inte rättas till senast i augusti.

Skolinspektionen upptäckte vid sin tillsyn att elever vid grundskolan under flera terminer har haft en hög frånvaro utan att skolan utrett om de behöver särskilt stöd. Elever som lätt når kunskapskraven får i sin tur inte tillräckligt stora utmaningar, enligt inspektionen.