Nyheter Sverige

Gasläcka i Åkarp tätad

Sex villor evakuerades i Åkarp utanför Malmö efter ett utsläpp av naturgas.
Sex villor evakuerades i Åkarp utanför Malmö efter ett utsläpp av naturgas.

Sju villor evakuerades i Åkarp utanför Malmö efter ett utsläpp av naturgas i morse. Boende inom en radie på 200 meter från korsningen Byvägen-Lindvägen uppmanades att hålla sig inomhus.

Efter lite mer än en timme var läckan tätad och efter kontrollmätningar hävdes avspärrningarna.

Enligt kraftbolaget Eon hade någon råkat borra i en gasledning, vilket ledde till läckage. Enligt räddningstjänsten rörde det sig om ett större utsläpp och på grund av risk för antändning evakuerades villorna närmast utsläppet.