Teknik Nyheter Sverige

Genteknik väcker debatt på Island

Ett blodprov kan avslöja förekomst av en mutation som kraftigt ökar risken för de vanligaste cancerformerna. På Island finns förutsättningar för att ta reda på vilka som bär på den, vilket lett till ett etiskt dilemma, Arkivbild.
Ett blodprov kan avslöja förekomst av en mutation som kraftigt ökar risken för de vanligaste cancerformerna. På Island finns förutsättningar för att ta reda på vilka som bär på den, vilket lett till ett etiskt dilemma, Arkivbild.

En unik bloddatabank öppnar för att islänningarna kan få besked om vilka som löper skyhögt förhöjd risk för bröst-, äggstocks- eller prostatacancer. En forskare vill informera alla i farozonen, vilket har lett till stor debatt.

Forskaren Kári Stefánsson har via sitt genteknikföretag fått över en tredjedel av befolkningen att lämna blod. Genom att kombinera blodproven med hans släktforskningsdatabas skulle det vara möjligt för myndigheterna att identifiera de individer som bär på BRCA-2-genen, som kraftigt höjer risken för de vanligaste cancerformerna.

– Vi måste utnyttja den här kunskapen. Hundratals kvinnor har redan hunnit dö medan frågan debatteras, säger han till SVT-programmet Vetenskapens värld.

Han vill att alla som har mutationen ska informeras, eftersom det dramatiskt går att minska risken att bli sjuk genom att operera bort bröst och äggstockar.

Förslaget har väckt stor debatt, både kring frågan om det är etiskt rätt att tvinga på människor känslig information, och om sjukvården skulle klara av en anstormning av patienter som vill ha undersökning och operationer.

En av dem som ärvt riskgenen och redan låtit operera sig är Lillý Brynjólfsdóttir. Hon är tveksam till förslaget.

– Jag är inte säker på att det bästa sättet är att påtvinga människor ett sådant besked, säger hon till SVT.