Nyheter Sverige

Girjasmålet "principiellt viktigt"

I en historisk dom vann Girjas sameby mot staten och gavs rätten att själv bestämma över jakt och fiske i sitt fjällområde. Nu har staten lagt fram motiveringen till sin överklagan av domen, och hoppas att hovrätten ska pröva målet.

När domen föll i Gällivare tingsrätt i juli 2015 motiverades den bland annat med att Girjas samby hade brukat området i uppemot 1 000 år.

I slutet av februari överklagades domen av staten, som företräds av Justitekanslern (JK). Sedan dess har JK haft tid att fila på sin motivering till överklagandet, och på måndagen registrerades den hos hovrätten i Övre norrland.

Komplicerat mål

I en 40-sidig skrivelse, i 148 punkter, redogör JK för varför de anser att målet bör prövas i högre instans. Staten kritiserar tingsrättens definitioner på flera punkter och har synpunkter på deras tolkning av rättspraxis.

Justitiekansler Anna Skarhed anser att målet är för komplicerat för att sammanfatta i några meningar.

– Det man kan säga är att det här är ett viktigt, principiellt och omfattande mål med många frågor. Därför är det viktigt att det prövas i högre rätt, säger justitiekansler Anna Skarhed till TT.

Samebyns renskötselområde

Att området är renskötselområde för samebyn råder ingen tvist om. I väldigt grova drag handlar överklagan om att markägaren, staten, inte anser att samerna ska ha ensamrätt till jakt och fiske på renskötselområdet. Man anser att det står i strid med grundläggande principer om utnyttjande av statens allmänna mark.

Staten anser inte heller att det ska vara upp till Girjas sameby att bestämma vilka som får jaga och fiska på området.

I Tingsrätten hänvisade Samebyn till att samerna är ett urfolk och var först på platsen, men det borde inte ha betydelse i målet, anser staten.

Om hovrätten tar upp ärendet för prövning återstår att se.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset