Nöje

Glest med bibliotek i Norrbotten

Hela landet har rätt till god bibliotekskvalitet.
Hela landet har rätt till god bibliotekskvalitet.

Stockholms län är inte helt oväntat landets mest täta både när det gäller befolkning och bibliotek.

Där finns ett nytt bibliotek per 48:e kvadratkilometer. I Norrbottens län däremot har varje bibliotek i snitt en yta på 2 778 kvadratkilometer att serva.

Statistiken finns samlad i den första lägesrapport som arbetsgruppen för en ny nationell biblioteksstrategi nu presenterat. Gruppen ska under flera år arbeta för att ta fram en ny nationell strategi för en "biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet".